Projektin ohjaus ja toteutuksen seurantapalvelu

Palvelun tarve ja tarkoitus

 • Palvelun tarkoitus on auttaa yrityksiä toteuttamaan ja viemään loppuun suunniteltu projektisuunnitelma, joka on avustuksen avulla tarkoitettu toteutettavan.
 • Varmistetaan suunnitelman toteutuminen aikataulussa ja laaditussa budjetissa
 • Tarvittaessa toteutetaan projektisuunnitelman muutos rahoittajalle
 • Helpotetaan yrityksen henkilöstön työtaakkaa tilanteessa, jossa yrityksen henkilöstöllä ei ole riittäviä resursseja toteuttaa suunnitelmaa normaalien toimintojen ohella
 • Varmistetaan, että tuki käytetään oikein, jotta vältytään ongelmilta tuen myöntäjän kanssa
 • Palvelu on osa jo olemassa olevaa häiriötuen projektisuunnitelmaa ja budjettia, joten palvelusta ei synny yrityksille tuen ulkopuolista kulua

Projektin ohjaus ja toteutuksen seurantapalvelu

 • Yrityksen tilanneanalyysi
  – Tutkimme yrityksen nykytilan tutustumalla yritykseen paikan päällä
  – Keskustelemme henkilöstön kanssa saadaksemme kattavan kuvan toiminnasta
  – Tutustumme saatavilla yritykseen talouteen ja toimintaan liittyvän aineistoon
 • Tekemämme analyysin avulla voimme etsiä oikeat työvälineet auttaaksemme yritystä ottamaan tarvittavat kehitysaskeleet
 • Tutustumme projektisuunnitelmaan
 • Avustamme projektisuunnitelman toteutuksessa
 • Laadimme loppuraportin avustuksen myöntäjälle
 • Palvelun aikana järjestämme yrityksestä työpajan, joka tukee projektin toteuttamista
 • Laajan yhteistyökumppani- ja alihankintaverkoston avulla voimme toteuttaa palvelun ja projektisuunnitelman yrityksen tarpeen mukaisesti

Palvelun tarkempi sisältö laaditaan tarpeen mukaan

 • Esimerkkejä sisällöstä:

  • Brändin uudistus
  • Kestävän kehityksen työkalut
  • Markkinointitutkimus ja/tai –suunnitelma
  • Laskutus- ja maksujärjestelmän uudistus
  • Ohjelmistokehityksen uudelleenjärjestäminen ja potentiaalisten alihankintaresurssien hakeminen
  • Skaalautuvan tuotteen edellytyksien selvitys ja kehitys
  • Liiketoiminnan uudelleen suuntaamisen tai täydentämisen mahdollisuuksien selvitys
  • Vientitoiminnan kehittäminen (uusien asiakkuuksien kartoitus, tuoteportfolion kehittäminen, markkinoinnin suunnittelu)
  • Uuden tuotantomenetelmän kehittäminen (suunnittelu, toteutus, muutokset)
  • Laatujärjestelmä, joka täyttää asiakkaiden vaatimukset
  • Oman tuotannon tehokkuuden optimointi
  • Uusien palvelutuotteiden edellyttämien tukitoimintojen kehittäminen. Palvelutuotteisiin sisältyvien varaosien hallinnointi ja asiakkaiden vaatimat laatustandardit (HSEQ / ISO 9001)
  • Uusi myyntiprosessi ja organisaatio uusien palvelutuotteiden myyntiin.

Yhteydenottolomake